TIP NA VÝLET: Okolo Malého Slavína

Páči sa vám článok? Zdieľajte ho!

Okolie Malého Slavína ponúka niekoľko pekných okruhových trás vychádzajúcich z najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku. Tzv. pútnický okruh prechádza viacerými miestami spojenými s dávnymi púťami do Marianky.

Malý Slavín
V minulosti oddychové miesto pútnikov na lesnej ceste medzi Račou a Mariankou je dnes obľúbeným výletným miestom cyklistov a peších turistov. Okolo malej lúky s prístreškami a lavičkami, ktorá leží približne v polovici spojnice medzi Račou a Mariankou, je rušno v každom ročnom období. V poslednom čase v bezprostrednej blízkosti vzniklo prvé tzv. discgolfové ihrisko na Slovensku. Názov Malý Slavín kopíruje názov slávnejšej lokality – pamätníka nad centrom Bratislavy, avšak vznikol oveľa neskôr. Je odvodený od malého pomníka stojaceho na mieste posledného.

Malý Slavín Mostík cez Vydricu pod Bystrickým
Malý Slavín
Mostík cez Vydricu pod Bystrickým

Náročnosť
Pomerne nenáročná trasa (s dvoma miernymi stúpaniami na Malý Slavín a Bystrické) vedie po dobre značkovaných lesných cestách. Zvýšenú pozornosť pri orientácii si vyžadujú najmä rázcestia. Vedie prevažne listnatým lesom s niekoľkými lúkami a čistinami, v ktorých sú zakomponované značkované cyklistické cesty a upravené turistické chodníky. Počas výletu možno stretnúť viacerých peších turistov, a preto treba byť na viacerých úsekoch pozorní a ohľaduplní. Trasa je najvhodnejšia pre trekingové a horské bicykle.

Kaplnky v Marianke
Kaplnky v Marianke

Pútnický okruh
Východiskom i cieľom tzv. pútnického okruhu je Marianka. Od hostinca U zeleného stromu, ktorý je už desaťročia najčastejším oddychovým miestom turistov prechádzajúcich Mariankou, sa vydáme ku kláštornému areálu, ktorý máme na dohľad. Pekne zrekonštruovaný kláštor zo 14. storočia rozšírili v roku 1593. V rokoch 1711 až 1714 kláštor prestavali na letné sídlo ostrihomského arcibiskupa Kristiána Augusta Saského. V dôsledku jozefínskej konfiškácie kláštorná budova v roku 1786 prešla do vlastníctva štátu a po predaji ju v roku 1840 prestavali na súkromný kaštieľ. V súčasnosti je opäť miestom duchovných obnov, cvičení, stretnutí a seminárov. Vedľa stojí Kostol Narodenia Panny Márie zo 14. storočia, ktorý v roku 2011 povýšili na baziliku minor.

Kroky pútnikov v Marianke vedú predovšetkým k tzv. zázračnému prameňu. Cesta k nemu vedie okolo šiestich kaplniek (Márie Tálenskej, Obetovania Ježiška, Zvestovania, Navštívenia Márie, Obrezania Ježiška a kaplnky bez označenia) vybudovaných v rokoch 1710 až 1729. Na svahu na opačnej strane cesty vedúcej k prameňu stojí krížová cesta, ktorú tvorí štrnásť kaplniek. Pod ňou sa nachádza lurdská jaskyňa s množstvom prosebn.ch a ďakovn.ch tabuliek. Mariánskym údolím prídeme po pár metroch k Svätej studni, nad ktorou sa nachádza baroková kaplnka.

Pomník na Malom Slavíne
Pomník na Malom Slavíne

Po občerstvení vodou z prameňa sa vyberieme po modro značkovanej asfaltovej cyklotrase (č. 2009) v.chodn.m smerom a v pomerne strmom stúpaní vyjdeme do lesa nad Mariankou. Spevnená cesta mierne stúpa popod Svät. vrch (na niektor.ch mapách sa uvádza ako Svätá hora). Vľavo minieme odbočku zeleno značkovanej cyklistickej trasy smerujúcej do Stupavy. V neustálom stúpaní onedlho prídeme na príjemné oddychové miesto – Mal. Slavín. Po krátkej prestávke pokračujeme po žlto značkovanej cyklotrase (č. 8020), ktorá vedie okolo malého pomníka stojaceho na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych vojakov. Klesá pod malebnú Pánovu lúku, ku ktorej by sme sa dostali krátkym odbočením a v.stupom. My pokračujeme po zeleno a modro značkovanej lesnej ceste smerujúcej na sever proti toku Vydrice.

Kláštor v Marianke
Kláštor v Marianke

Na najbližšom rázcestí modrej a zelenej cyklistickej značky odbočíme doľava, prejdeme po mostíku cez Vydricu a v stúpaní zeleno značkovanou cyklotrasou (č. 5003) onedlho prídeme na rázcestie Bystrické, kde sa zelená značka križuje s modrou cyklistickou značkou vedúcou spod Bieleho kríža. Odbočíme na ňu doľava a o pár metrov prejdeme v priamom smere cez ďalšie rázcestie turistických značiek. Naďalej sledujeme modré cyklistické značky (č. 2008) a pokračujeme po lesnej ceste vedúcej po plochom chrbte popod Svätý vrch. Na najbližšom väčšom rázcestí nás modrá značka upozorní na odbočenie doľava. Miernym klesaním opäť prídeme na Malý Slavín. Na záver nás čaká dlhý zjazd do Marianky po ceste známej z úvodu trasy.


Mapa cyklotrasy:


Za tip na cyklotrasu ďakujeme vydavateľstvu DAJAMA. Viac zaujímavých tipov na cyklovýlety nájdete v ich knihe Najkrajšie cyklotrasy.

Komentáre

komentáre